Vilrum – Frescati Södra

Det finns tre stycken vilrum i Frescati Södra i Hus B, E och F på plan 4. För tillträde, kontakta Servicecenter, Frescati Södra, Hus D, plan 4  (vid Universitetsbiblioteket). 
Vilrummen får disponeras maximalt 2 timmar/tillfälle, kl. 8:00–16:00.

Duschrum – Frescati Södra

Det finns duschrum i låghusdelen C2, E2 och F4. För hus C, plan 2 krävs passerkort för tillträde, de sistnämnda kod. Kontakta Servicecenter, Södra huset, Hus D, plan 4, för tillgång till koden. Duschrummen är endast avsedda för personal.

Amningsrum i Studenthuset

Amningsrum finns i Studenthuset, Universitetsvägen 2, hus Alfa, rum 321. Nyckel hämtas ut i Infocenter. Om Infocenter är stängt kontakta väktare, telefon: 08-16 22 16, för öppning.

Vilrum Södra huset
Vilrum Södra huset.