Lokalfrågor & lokalinnehav

Utställningsyta i biologihuset

Boka utställningsytor och bokbord

Utställningsytor och bokbord finns att boka i Arrheniusbyggnaderna och i Frescati Södra husen.

pictogrambild av ett hänglås

Lås, nycklar och passerkort

Fastighetsavdelningen sköter drift och underhåll av universitetets alla lås, kortläsare och passerkortssystem.

hyra_ikon

Modell för internhyra

Stockholms universitet införde 2017 enhetshyran som ny modell för intern kostnadsfördelning av hyreskostnader. Fastighetsavdelningen får ibland frågor gällande den internhyresmodell som gäller vid universitetet.

Vilrum Södra huset

Rum för vila, dusch och amning

Vilrum och duschrum finns i Frescati Södra. Rum för amning finns i Studenthuset.