Lokalfrågor & lokalinnehav

Boka utställningsytor och bokbord

Utställningsytor och bokbord finns att boka i Arrheniusbyggnaderna och i Frescati Södra husen.

pictogrambild av ett hänglås

Lås, nycklar och passerkort

Behörig beställare kan via serviceportalen beställa: nycklar, passerkort, dörrkoder, öppettider, låscylindrar, porttelefon, larm. prefekt/adminchef ger behörighet. Fastighetsavdelningen ansvarar för drift och underhåll av lås, kortläsare och passagesystem.

Modell för internhyra

Stockholms universitet införde 2017 enhetshyran som ny modell för intern kostnadsfördelning av hyreskostnader. Fastighetsavdelningen får ibland frågor gällande den internhyresmodell som gäller vid universitetet.

Vilrum Södra huset

Rum för vila, dusch och amning

Vilrum och duschrum finns i Frescati Södra och Albano. Rum för amning finns i Studenthuset.