Lokalvården vid Stockholms universitet omfattar bland annat 230 000 kvm städyta och totalt 31 000 fönster. Lokalvårdstjänsterna utförs av Fastighetsavdelningens upphandlade leverantörer. Mer information om: Lokalvårdstjänster.

Studieplatser - bord och stolar
Exempel på studieplatser i Albano (foto: Ingmarie Andersson)

Kvalitet och kvalitetsuppföljning

Bas-städ är en gemensam kvalitetsnivå för lokalvård (bas) vid Stockholms universitet, som anpassas efter respektive verksamhets krav, behov och lokaler. Lokalvård (bas) kan vid behov kompletteras genom beställning av separata tilläggstjänster – Lokalvård (tillägg). Kvalitetskontroller och uppföljning av lokalvård utförs regelbundet i dialog med leverantören för att säkerställa att leverans av upphandlade tjänster motsvarar ställda krav i uppdraget. 

Miljö inom Stockholms universitet

Stockholms universitet är miljöcertifierat vilket innebär att universitetet löpande arbetar proaktivt med miljöfrågorna. Samtliga kemiska produkter (utom klottersanering och polish bort) som används vid lokalvård uppfyller miljömärkningen Svanens kriterier eller motsvarande. Samtliga leverantörer är certifierade enligt Certifikat SS EN-ISO 14001.

Institutionernas kontaktpersoner och interna städavtal

Varje institution ska ha en eller flera personer som är tilldelad rollen som kontaktperson för lokalvård. Kontaktpersonen ansvarar för institutionens interna lokalvårdsavtal (ex. daglig städning). Vid förändring av institutionens lokalvårdsavtal gällande volym eller uppdrag meddelar institutionens kontaktperson detta via Serviceportalen.

Beställning av tilläggstjänster

Beställning av extra lokalvård (tillägg) görs via Serviceportalen.

Felanmälan utomhusmiljöer

För frågor rörande universitets utomhusmiljöer kontakta: Akademiska Hus via felanmälan.

Felanmälan inom universitetets byggnader

Felanmälningar vid exempelvis uppstädning av kaffespill, kräkningar, glassplitter, klottersanering, rengöring efter stopp i avlopp och läckor sker via Serviceportalen.

Serviceportalen

Via Serviceportalen skapar du ärenden, beställer tilläggstjänster och gör din felanmälan.