Illustration blå bakgrund med en vit hink och skurborste

Nu finns en ny rutin som innebär att du som är prefekt, föreståndare direkt underställd dekanus, eller avdelningschef inom förvaltningen, själv kan tilldela medarbetare rollen som kontaktperson för lokalvård. Rutinen innebär också att du kan ta bort en kontaktperson.

Kontaktpersonen får löpande information om förändringar i befintlig lokalvård eller om kommande aktiviteter som rör exempelvis golvvård eller fönsterputs. Kontaktpersonen får även behörighet i Serviceportalen att bland annat ändra befintligt lokalvårdavtal eller beställa extra lokalvårdstjänster.

För att göra en medarbetare till kontaktperson för lokalvård – Gör så här:
1.    Gå till kontohantering.su.se 
2.    Sök efter personen som ska tilldelas rollen 
3.    Välj Systemrättigheter
4.    Redigera vid fältet Kontaktperson för lokalvård
5.    Tilldela och spara genom att klicka på Tilldela-knappen

Alla personer som är kontaktpersoner finns sedan tidigare inlagda i systemet. Men vi rekommenderar att du loggar in och kontrollerar att rätt person har tilldelats rollen samt att det finns en kontaktperson för lokalvård på din institution eller avdelning.

Har du några frågor? Vänligen skriv till: servicecenter@su.se