Lokalvården vid Stockholms universitet omfattar bland annat 230 000 kvm städyta och totalt 31 000 fönster. Lokalvårdstjänsterna utförs av Fastighetsavdelningens upphandlade leverantörer. Mer information om: Lokalvårdstjänster.

Studieplatser - bord och stolar
Exempel på studieplatser i Albano (foto: Ingmarie Andersson)

Kvalitet och kvalitetsuppföljning

Det finns en gemensam basnivå för lokalvård vid Stockholms universitet, som kan anpassas efter respektive verksamhets krav, behov och lokaler. Lokalvård (bas) kan vid behov kompletteras genom beställning av separata tilläggstjänster – Lokalvård (tillägg). Kvalitetskontroller och uppföljning av lokalvård utförs regelbundet i dialog med leverantören för att säkerställa att leverans av upphandlade tjänster motsvarar ställda krav i uppdraget. 

Miljö inom Stockholms universitet

Stockholms universitet är miljöcertifierat vilket innebär att universitetet löpande arbetar proaktivt med miljöfrågorna. Samtliga kemiska produkter (utom klottersanering och polish bort) som används vid lokalvård uppfyller miljömärkningen Svanens kriterier eller motsvarande. Samtliga leverantörer är certifierade enligt Certifikat SS EN-ISO 14001.

Institutionernas kontaktpersoner och interna städavtal

Varje institution ska ha en eller flera personer som är tilldelad rollen som kontaktperson för lokalvård. Kontaktpersonen ansvarar för institutionens interna lokalvårdsavtal (ex. daglig städning). Vid förändring av institutionens lokalvårdsavtal gällande volym eller uppdrag meddelar institutionens kontaktperson detta via Serviceportalen.

Beställning av tilläggstjänster

Via Serviceportalen/Beställningar och avtalsförändringar gällande lokalvård skapar du ärenden och beställer tilläggstjänster (exempelvis extra lokalvård).

Felanmälan - lokalvård/städning

Inom universitetet – för anmälan om exempelvis uppstädning av kaffespill, kräkningar, glassplitter, klottersanering, rengöring efter stopp i avlopp och läckor använd: Serviceportalen/Felanmälan Fastighetsavdelningen Lokalvård (städning).

Felanmälan vid stopp i avlopp, vattenlås och golvbrunnar sker alltid via Serviceportalen/Felanmälan Fastighetsavdelningen Lokalvård (städning). Universitetets upphandlade lokalvårdsleverantör hanterar ärendet. Om problemet med det felanmälda vattenlåset eller golvbrunnen (i sällsynta fall) kvarstår, så hanterar Fastighetsavdelningen kontakten med fastighetsägaren för ytterligare åtgärd om det är inom en allmän yta. Om problemet kvarstår inom en verksamhets skalskydd, kontaktas anmälaren via serviceportalen med en uppmaning om att själv göra en vidare anmälan till fastighetsägaren via: Felanmälan steg 1 av 3/Akademiska Hus.

Utomhusmiljö – för felanmälan angående universitets utomhusmiljöer kontakta: Felanmälan steg 1 av 3/Akademiska Hus.