Studenter vid entré till byggnad
Fotograf: Viktor Gårdsäter


Lokalvården vid Stockholms universitet omfattar 230 000 kvm städyta och totalt 31 000 fönster. Lokalvården utförs av Fastighetsavdelningens upphandlade leverantörer av dagligt städ, årlig storstädning, golvvård samt årlig fönsterputsning. En mer utförlig information om lokalvården och dess tjänster finner du här.

Kvalitet och kvalitetsuppföljning

Bas-städ är en gemensam kvalitetsnivå för lokalvården vid Stockholms universitet som anpassas efter respektive institutions/motsvarande verksamhets krav, behov och lokaler. Bas-städningen kan, vid behov, kompletteras med separata tilläggstjänster. Kvalitetskontroller och uppföljning av lokalvården utförs regelbundet i dialog med leverantören för att säkerställa att leverans av upphandlade tjänster motsvarar ställda krav i uppdraget. 

Miljö inom Stockholms universitet

Stockholms universitet är miljöcertifierat vilket innebär att universitetet löpande arbetar proaktivt med miljöfrågorna. Samtliga kemiska produkter (utom klottersanering och polish bort) som används vid lokalvård uppfyller miljömärkningen Svanens kriterier eller motsvarande. Samtliga leverantörer är certifierade enligt Certifikat SS EN-ISO 14001.

Institutionernas kontaktpersoner och interna städavtal

Varje institution ska ha en eller flera utsedda kontaktpersoner som svarar för den egna institutionens interna städavtal, av den dagliga städningen. Vid förändring av institutionens lokalvårdsavtal rörande volym eller uppdrag meddelar institutionens kontaktperson detta via Serviceportalen.

Beställning av tilläggstjänster

Beställning av extra städning och tilläggstjänster görs via Serviceportalen.

Felanmälan utomhusmiljöer

För frågor rörande universitets utomhusmiljöer kontaktas Akademiska Hus via felanmälan.

Felanmälan inom universitetets byggnader

Felanmälningar vid exempelvis uppstädning av kaffe-spill, kräkningar, glassplitter, klottersanering, rengöring efter stopp i avlopp och läckor sker via Serviceportalen.

Serviceportalen

Via Serviceportalen skapar du ärenden, beställer tilläggstjänster och gör din felanmälan.