Institutioner vid universitetet som tidigare var verksamma i Kräftriket/Frescati Hage har flyttat till färdigmöblerade kontor i Albano. I och med flytten så finns det olika slags möbler som skulle kunna få nya ägare. Har ni behov av höj-/sänkbara arbetsbord, stolar, bokhyllor eller annat till er verksamhet? Passa på och meddela (senast juni 2023) via serviceportalen att ni önskar återbruksmöbler och vilka möbler ni har behov av.

Återbruksmöblerna kostar inget, men kostnad för leverans av möblerna från Kräftriket/Frescati Hage bekostas av mottagande institution. 

Har du frågor angående möbler för återbruk?

Vänligen hör av dig och ställ din fråga till Fastigetsavdelningen via serviceportalen:

Serviceportalen/Fråga Fastighetsavdelningen/Lokalfrågor