Inför höstterminen har den centrala tentamensadministrationen, Tentamensservice, varit tvungen att omfördela redan schemalagda skrivplatser. Detta är nödvändigt för att följa myndigheternas rekommendationer och beslut kring åtgärder för att minska smittspridningen av Covid-19. För Tentamensservice innebär det plats för max 48 skrivande studenter per sal vilket har lett till en akut brist på lokaler för tentamen. Därför ombeds samtliga institutioner att omgående avboka alla lokaler som inte kommer att användas HT-20.

De centrala lärosalar som Tentamensservice har särskilt behov av är följande: samtliga hörsalar, 100-, 70-, 55- och 40-salar.
I dagsläget saknas skrivplatser särskilt följande datum: 4/11, 23/11, 30/11, 1/12, 3/12, 7/12 samt 14/12.