Lokalerna i SU-butiken är i behov av underhåll och den främsta anledningen till ombyggnationen och flytt är att förbättra arbetsmiljön för våra medarbetare och att få in dagsljus i butiken. Projektet innebär ombyggnation och renovering av SU-butikens befintliga lokaler, samt att butiken delvis kommer att flytta in i före detta kemiska biblioteket. Den gamla butiksdelen kommer att bli arkiv. 

Arbetet kommer att pågå under hösten med start v. 33

Butiken kommer att hålla öppet som vanligt under tiden för ombyggnationen, men vi ber om överseende då det delvis kommer att vara rörigt i butiken. 

Nytt Servicecenter – Frescati Norra

I samma projekt ingår byggnation av Servicecenter, Frescati Norra – som kommer att innebära hjälp för medarbetare, studenter, besökare i universitetets norra lokaler. Med ett servicecenter även i Frescati Norra kan Fastighetsavdelningen på ett samlat och effektivt sätt assistera vid lokal- och säkerhetsrelaterade servicefrågor t.ex. när det gäller allmän information, bokningar, felanmälan samt ut/inlämning av passerkort.

För eventuella frågor eller funderingar vänligen kontakta: servicecenter@su.se