Stockholms universitet har ett begränsat antal P-dekaler till anställda medarbetare. Respektive prefekt/administrativchef/avdelningschef kan beställa dekaler i Serviceportalen till de medarbetare som regelbundet behöver vara på plats vid universitetet. (I Serviceportalen: Fråga Fastighetsavdelningen, under ”Vad gäller din fråga” välj ”Övrigt”).

Vid beställning kom ihåg att ange om annan person än beställaren ska hämta ut dekalen, samt var dekalen ska lämnas ut d.v.s i Servicecenter södra (vid universitetsbiblioteket) eller Servicecenter Albano (Hus 2, plan 4, Albanovägen 18). Medtag legitimation.

OBS! Dekalerna måste klistras fast synligt på bilens framruta. Det är P-dekal AIMO 2023 som gäller för parkering vid campus Frescati och Albano fr.o.m. 1 januari 2023. Saknas dekal gäller ordinarie besökstaxa.

Har du frågor ang beställning av parkeringstillstånd?

Vänligen skriv till: servicecenter@su.se

Har du övriga frågor angående parkering?

Kanske är du inte SU-anställd men i behov av någon typ av parkeringstillstånd. Vänligen kontakta Akademiska Hus direkt via e-post: info@akademiskahus.se, via akademiskahus.se, via appen Mitt Campus eller Akademiska Hus växel på tfn: 010-557 24 00.

Bokstaven P för att sympolisera parkering