Stockholms universitet har inlett ett samverkansprojekt med fastighetsägaren Akademiska Hus för att utveckla våra campusområden och skapa en mer attraktiv miljö för studenter, medarbetare och besökare. Sensorer kommer att monteras i allmänna lokaler och universitetets samtliga undervisningsmiljöer (undantag undervisningslabb). Via sensorerna kan vi få olika klimatdata samt information om hur och när lokalerna används under dygnet. 

I detta projekt är anonymisering av den data som samlas in av stor vikt för enskilda individers integritet. Sensorerna kommer därav inte att samla in data som går att spåra till någon enskild person.

Vi återkommer med mer information om projektet och dess tidplan i början av det nya året 2024.

För mer information om sensorerna, besök akademiska hus webbplats: 
Sensorer gör lärosätenas lokalanvändning mer effektiv