Grund – en grundläggande och obligatorisk nivå på tjänster som levereras till universitetets verksamheter i Albano, för att uppnå god kvalitet och service som bidrar till långsiktig och hållbar förvaltning av lokalerna.

Tillägg – vid behov kan institution/verksamhet komplettera med utökad service/arbetsuppgifter (det kan vara tjänster som levereras på grundnivå, eller tjänster utöver grundnivån). Dessa tjänster räknas som tillägg och debiteras verksamheten separat. Tillägg beställs vanligtvis via Serviceportalen och kostnaden är enligt offert vid förfrågan.

Projekt – FA projektleder och genomför även anpassningar/ombyggnationer av lokaler, samt hanterar större flyttar. Denna (tredje) nivå av servicetjänst, Projekt, debiteras alltid verksamheten separat

Se tabell: Servicetjänster i Albano (pdf) öppnas via BOX