Härmed meddelas att fr.o.m. 2019-09-01 gäller en maxbeloppsgräns på 24 999 kr för beställning angående ”Tjänst åt hyresgäst” som skickas från en verksamhet vid Stockholms universitet direkt till hyresvärden. Detta betyder att när en verksamhet vill göra en åtgärd som kostar 25 000 kr eller mer så måste beställningen gå via Fastighetsavdelningen.

Ett e-postmeddelande med bekräftelse på betalning från verksamheten är tillräckligt underlag för belopp mellan 25 000–49 999 kr. För belopp mellan 50 000–500 000 kr krävs ett beslut påskrivet av ansvarig vid verksamheten samt fastighetsdirektören. För belopp som överskrider 500 000 kr krävs beslut från universitetsdirektören.

Detta beslut har tagits i samråd med Planeringssekretariatet för att få en tydligare bild av anläggningarna och kontroll över vilka investeringar som görs vid Stockholms universitet. När beställningar som gäller förbättring på annans fastighet (FÖFA) går via Fastighetsavdelningen kan avdelningen säkerställa matchning mellan beställning och faktura och därmed ge universitet en tydlig bild av anläggningar.

Våra hyresvärdar är informerade om denna nya rutin och kommer att hänvisa till Fastighetsavdelningens serviceportal om en enskild verksamhet kontaktar dem direkt i ett tjänst-åt-hyresgäst-ärende som kommer att innebära en kostnad över 25 000 kr och resultera en FÖFA-anläggning. 

Vid eventuella frågor eller funderingar kontakta gärna Fastighetsavdelningen via serviceportalen.

Trevlig sommar!