Det statliga ramavtalet för kontorsmaterial löpte ut den 21 augusti 2019. Det innebär att från och med den 22 augusti får verksamheterna vid Stockholms universitet inte längre beställa kontorsmaterial från Staples Sweden AB. Kammarkollegiet har påbörjat en ny upphandling av kontorsmaterial, men det nya avtalet kommer inte vara klart innan det gamla löper ut. Stockholms universitet har därför tecknat ett interimsavtal med Office Depot för att säkra leveransen av kontorsmaterial fram till dess att det nya statliga ramavtalet börjar gälla.

Staples kontorsprodukter kommer att plockas bort ur e-handelsportalen (SU-butiken) och ersättas med varor från Office Depot. När det nya statliga ramavtalet för kontorsmateriel börjar gälla, kommer Stockholms universitet att teckna ett nytt avtal med upphandlad leverantör. 

Tjänsten skåpservice

Vi på Fastighetsavdelningen har fört en dialog med Office Depot för att säkra leveransen av skåpservice till våra verksamheter. Office Depot kommer under fredagen 23 augusti och efterföljande vecka (vecka 35) att gå runt och märka upp hos de verksamheter som har skåpservice med målsättningen att kunna starta arbetet med påfyllning under vecka 35 och 36. Under perioden fram till dess att det nya statliga ramavtalet börjar gälla kommer även kaffe och te att ingå i skåpservice då Office Depot är den upphandlade leverantören för dessa produkter. I övrigt ser tjänsten skåpservice ut som vi tidigare meddelat:

Kostnad: 275kr/leverans (1–2 tillfällen per månad).

Tillsvidare kommer Fastighetsavdelningen att hantera fakturorna från Office Depot och interndebitera vidare de kostnader som avser respektive verksamhet inklusive kostnaden för tjänsten. 

För att meddela förändringar i ert sortiment eller vid övriga frågor kontakta: butiken@su.se