Fastighetsavdelningen samordnar frågor och service som rör universitetets lokaler. Till exempel lokalvård, brand, lås och larm, samt sköter kontakten med fastighetsägare. Via Serviceportalen kan universitetets institutioner och förvaltning anmäla lokalfrågor, informera om samt lämna önskemål vid förändrat behov av lokaler.

Kontakta Fastighetsavdelningen via Serviceportalen: su.se/serviceportalen

 

OBS! Felanmälan som gäller avlopp, värme och ventilation:

Akademiska Hus: Felanmälan