För att anmäla lokalfrågor, informera om, eller lämna önskemål vid förändrat behov av lokaler, meddelar universitetets institutioner eller avdelningar Fastighetsavdelningen via Serviceportalen: su.se/serviceportalen

Felanmälan gällande värme eller ventilation sker direkt till fastighetsägaren: Akademiska Hus/felanmälan