I universitets lokaler anordnas evenemang, möten och föreläsningar. Ansvaret för brandskyddet av lokaler ligger enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778 2 kap 2§) både på fastighetsägaren och på den som bedriver verksamhet där, t ex den som arrangerar en föreläsning, arrangemang eller undervisning. Fastighetsägaren har det övergripande ansvaret att se till att byggnadens allmänna skydd mot brand följer lagkraven. Hyresgästen och/eller brukaren av en lokal är vid varje givet tillfälle den som lagmässigt betraktas som innehavare av den tillfälliga nyttjanderätten och som sådan, ska informera sig om hur brandskydds och -utrymningssäkerheten fungerar i aktuell lokal och se till att verksamheten bedrivs på ett säkert sätt. En god brandsäkerhet förutsätter att alla parter förstår det ansvar man innehar som fastighetsägare, hyresgäst eller tillfällig brukare av lokalen.