Ombyggnad av AV - skåpen i salar

Vi kommer under våren 2019 bygga om skåpen för AV – teknik i våra hör- och undervisningssalar, vilket får till följd att användande av DVD – skiva inte längre kommer vara  möjligt. Datum för detta är ännu inte satt. Det är därför av yttersta vikt att ni redan nu informerar era lärare att istället använda USB för nedladdning av film, mm. Uttag för USB kommer placeras överst på skåpet.

 

Samtliga hör- och undervisningssalar på Frescati är utrustade med AV-teknik. I de mindre (10-20 platser) finns endast dator, projektor och dokumentkamera. Beställning av teknisk support mailas lokalservice@su.se eller rapporteras via Serviceportalen.

I samtliga salar finns en instruktion för hantering av den AV-tekniska utrustningen. Det är av största vikt att systemet stängs av (knapp system av) efter avslutad användning. I annat fall fortsätter projektorn att vara påslagen, vilket kraftigt förkortar lampans livslängd. Vi är också tacksamma om läraren eller administratören informerar oss när meddelande "lamp is approaching to shut down" visas från projektorn.

Likaså att sändarna till de trådlösa mikrofonerna i hörsalarna sätts tillbaka i laddningsaggregaten.

Observera att teknisk support kan endast erhållas mellan
kl. 8:00 - 16:00 månd-fred (15:45 sommartid). Vänligen meddela lokalservice@su.se  eller rapportera via Serviceportalen i god tid om hjälp önskas. Vi hjälper naturligtvis också till vid akut behov.

Se nedan manualer för AV-tekniken i de olika salarna.

10-20 platser (31 Kb)

30-55 platser (31 Kb)

D416 och D499 (276 Kb)

Hörsalar (71 Kb)

Fb 610, 620 och 720 (7 Kb)

Programvara i datorerna

Dessa programvaror (4 Kb) finns installerade i de centrala hör- och undervisningssalarna.

Högtalaranläggning med trådlös mikrofon i salar med 55 platser och skrivsalar

Vi har installerat en anläggning med trådlös mikrofon och headset i A5137, E306, E319 och i samtliga skrivsalar. I undervisningssalarna sitter det ett vitt skåp med mottagare och sändare med trådlös mikrofon. Skåpet finns i nära anslutning till AV-pulpeten. I skrivsalarna finns samma utrustning på väggen bakom skrivvakternas bord. Bild på skåp med ljudanläggning (1903 Kb) . Mottagaren sätts i gång via on/off-knapp, batterier sätts in i sändaren och sätts igång på samma sätt som mottagaren. Efter avslutad användning, vänligen ta ur batterierna och stäng av mottagaren och sändaren samt lås skåpet. Nyckel till skåpet kvitteras ut i receptionen, rum B379, Södra huset, och återlämnas till samma rum.

Salars priser, storlek och utrustning.

Centrala undervisningssalar med priser (47 Kb)

Hjäpmedel för hörselskadade

I hörsalarna, Södra huset, samt G -salen, Arrhenius, finns en installerad teleslinga som aktiveras genom att på AV-pulpeten trycka på knapp "System start" och därefter "SLINGA". Läraren använder en av fyra trådlösa mikrofoner, som sitter i samma pulpet.

I undervisningssalarna (utom D416 och D499), Södra huset,  finns ingen permanent installation. Beställning av portabelt hjälpmedel mailas till  lokalservice@su.se , eller rapporteras via Serviceportalen. Det är önskvärt att beställning gällande sal, datum och tid inkommer senast en vecka innan bokningstillfället. Vi levererar, installerar och hämtar kostnadsfritt.

I D416 och D499, Södra huset, finns en permanent installation som aktiveras genom att på AV-pulpeten trycka på knapp "System start" samt knapparna "Hörslinga på" och "Mikrofon på". Läraren använder en trådlös mikrofon.

I salarna 610, 620 och 720, Frescati backe, (Svante Arrhenius väg 19F) sitter det 2st hjälpmedel (märke Sennheiser) i laddningsaggregat vid whiteboardtavlan. Dessa används av hörselskadad genom att trycka på startknappen. Volymen justeras från 0-6. Den hörselskadade bör sitta till höger i den främre raden och rikta hjälpmedlet mot slingförstärkaren vid whiteboardtavlan. I den olåsta, högra delen av AV-pulpeten finns det 2st trådlösa mikrofoner att användas av läraren. Systemet aktiveras genom att starta AV-anläggningen med valfri programkälla (knapp "PC," "VGA", etc.).

Efter avlutad undervisning är vi tacksamma om slingan och den trådlösa mikrofonen sätts tillbaka i sina respektive laddningsaggregat.

Av-support

Vid behov av avancerad AV-support i samband med t.ex. konferenser, disputationer etc. kan även detta beställas genom att maila  lokalservice@su.se eller rapportera via Serviceportalen.

Internetåtkomst i undervisningssalar

De stationära datorerna i våra salar har internetuppkoppling. Om man vill ansluta en egen dator görs det via det trådlösa nätverket med sitt SU-konto som inloggning.