Hantering av gods och paket vid Stockholms universitet utförs av vår entreprenör Bemannia AB

Vänligen informera posten om era öppettider.

Postturer

Internposten har en posttur på förmiddagen och en posttur på eftermiddagen.

Följ ditt paket

Via Postens hemsida kan du se var ditt paket befinner sig just nu: paketsökning

Rätt och fullständig adress

För att vi skall kunna leverera gods och paket skall de vara försedda med mottagarens namn, institutionsnamn, gatuadress och postnummer.

Retur av gods

Om du vill returnera gods via godsmottagningen skall du själv meddela leverantören och godsmottagningen. Du måste också fylla i de handlingar som krävs. Kontakta godsmottagningen vid osäkerhet.

Beställning av tjänster

Beställning av Godsmottagningens och teknikergruppens tjänster görs via http://gods.mamutweb.com/.

Transport av kärl för flytande kväve och gasflaskor

Transporter av kärl för flytande kväve och gasflaskor mellan institutionerna och SU-butiken, beställs via:

Arbetsledare godsmottagningen
Telefon: 08-16 25 17, fax: 08-16 12 26

Kontaktuppgifter

Internpost och godsmottagning
Telefon: 08-16 25 17, 08-16 34 39
e-post: gods@su.se
Besöksadress: Frescativägen 8 (bakom restaurang Lantis)
Postadress: 106 91 Stockholm