Svante Arrhenius väg 21 G
 

Sedan en tid tillbaka har Fastighetsavdelningens sektioner varit uppdelade på två olika adresser i Frescati. Avdelningens administrativa sektion samt sektionen för bostadsförsörjning har suttit på Svante Arrhenius väg 30 (Skära villan) och sektionen för lokalförsörjning har suttit på Svante Arrhenius väg 21 A (Frescati backe).

Med noggrann planering och effektivt lokalutnyttjande har avdelningen nu hittat ett sätt att samla alla medarbetare under samma tak i Frescati backe. Från och med 9 september sitter därför hela Fastighetsavdelningen på adressen Svante Arrhenius väg 21 A.

Välkomna att hälsa på!