Lokalbokning

Boka lokaler i Aula Magna

Genom Konferensservice kan du boka lokaler i Aula Magna för både små och stora arrangemang.

Boka centralt administrerade salar

Sektionen för lokalservice ansvarar för de centralt administrerade salarna vid Stockholms universitet, vilket omfattar skrivsalar, undervisningssalar, hörsalar, utställningsytor och vilrum.

Vilrum, duschrum och amningsrum

Vilrum och duschrum finns i Södra huset på campus Frescati och amningsrum finns tillgängligt i Studenthuset.

Boka utställningsytor och bokbord

Utställningsytorna vid Stockholms universitet är främst avsedda för intern verksamhet och kan exempelvis bokas av instutioner eller avdelningar inom universitetet.

Boka lokaler i Aula Magna

Genom Konferensservice kan du boka lokaler i Aula Magna för både små och stora arrangemang.

Kontakta lokalansvariga vid Fastighetsavdelningen

kontakt

Sektionen för säkerhet

Kontorstid (vintertid 08.00-16.40 & sommartid 08.00-16.00): 08-16 22 16

Vid akuta säkerhetshändelser efter kontorstid, kontakta bevakningsbolag/väktare: 08-16 42 00

Reservnummer: 08-15 42 00

Universitetsområdet bevakas dygnet runt av väktare.