Ett av våra vilrum i Södra huset
Ett av våra vilrum i Södra huset

Vilrum i Södra huset

Det finns tre stycken vilrum i Södra huset; i B-, E- och F-huset på plan 4.

För tillträde, besök receptionen i B-huset, Södra huset, plan 3, rum B379, eller på telefon, 08- 16 24 00.

Vilrummen får disponeras maximalt två timmar/tillfälle, kl. 8:00-16:00.

Duschrum i Södra huset

Det finns duschrum i låghusdelen på C2, F2 och F4. För det förstnämnda krävs passerkort för tillträde, de sistnämnda kod. Kontakta Sektionen för lokalservice reception, rum B379, Södra huset eller telefon: 08-16 24 00, för tillgång till koden.

Amningsrum i Studenthuset

Amningsrum finns i Studenthuset, Universitetsvägen 2, hus Alfa, rum 321. Nyckel hämtas ut i Infocenter. Om Infocenter är stängt kontaktas väktare, telefon: 08-16 22 16, för öppning.