Lokalförsörjning & internhyra

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Råd & stöd
  6. Lokaler
  7. Lokalförsörjning & internhyra

Lokalansvariga

Här hittar du kontaktuppgifter till de personer vid Fastighetsavdelningen som är ansvariga för respektive lokaler inom Stockholms universitet.

Lokalförsörjning

Fastighetsavdelningen är en servicefunktion mellan universitetets institutioner och förvaltningsenheter å den ena sidan och dess hyresvärdar å den andra.

Internhyra

Fastighetsavdelningen ansvarar för tillämpning av de regler för fördelning av hyreskostnaden genom internhyra som fattats av Förvaltningschefen. Navet i detta arbete är Fastighetsavdelningens lokalregister.

kontakt

Sektionen för säkerhet

Kontorstid (vintertid 08.00-16.40 & sommartid 08.00-16.00): 08-16 22 16

Vid akuta säkerhetshändelser efter kontorstid, kontakta bevakningsbolag/väktare: 08-16 42 00

Reservnummer: 08-15 42 00

Universitetsområdet bevakas dygnet runt av väktare.