Har institutionen behov av nya lokaler eller ombyggnader i befintliga lokaler eller avflyttning från en lokal som inte längre behövs. Kontakta Fastighetsavdelningen via Fastighetsportalen (se länk nedanför).