Fastighetsavdelningen kallar i maj till höstens möten med referensgrupperna.

De arkitekter som tar fram skisser, ritningar och övriga underlag genom hela processen deltar i samtliga möten. Syftet med verksamhetsdialogerna är att säkerställa att verksamheternas lokalbehov är tillgodosedda vid inflyttning.

Den tidigare verksamhetsdialogen har bland annat resulterat i en preliminär inriktning för vilka verksamheter som flyttar till hus 1, 2 och 4 i Albano. Samma upplägg gäller för hus 3, som kommit ännu längre i processen och nu är i bygghandlingsskede. Beslut fattas slutligt av rektor.