Inplaceringen i Albano enligt beslut av förvaltningschefen. Flygfoto: Lennart Johansson. Montage: BSK Arkitekter och Christensen & Co.
Inplaceringen i Albano enligt beslut av förvaltningschefen. Flygfoto: Lennart Johansson. Montage: BSK Arkitekter och Christensen & Co. Klicka för större bild - öppnas i nytt fönster.


Sedan planeringsarbetet påbörjades har projektet mottagit önskemål om olika inplaceringsalternativ i Albano. Önskemålen tillsammans med de grundläggande lokalbehoven, husens utformning och redan inlösta specialbehov/labbmiljöer har varit styrande inför beredning beslutet. En dialog har pågått under september med verksamheter som påverkas av beslutet. Extrainsatta möten har hållits med vissa verksamheter och styrgruppen för Albano.  Vidare förankring sker i kommande möten med referensgrupper och Fastighetsavdelningen. 

Inplacering och disposition av ytor per hus och våningsplan i Albano hus 1, 2 och 4:

Hus 4 (preliminär inflyttning höstterminen 2020)
Plan 3 och 4, Psykologiska institutionen och Stressforskningsinstitutet (laborativ del)
Plan 5, Centrum för Socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD), Centrum för Forskning om ojämlikhet och hälsa (CHESS) och Stressforskningsinstitutet (kontorsdel)
Plan 6, Statistiska institutionen

Hus 2 (preliminär inflyttning höstterminen 2021)
Plan 3, Institutionen för Socialt arbete
Plan 5 och 6, Företagsekonomiska institutionen

Hus 1 (preliminär inflyttning vårterminen 2022)
Plan 2, Specialpedagogiska institutionen
Plan 3, Matematiska institutionen
Plan 4 och 5, Stockholms Resilienscentrum (SRC)

Samlad information om Albano finns på su.se/albano.