Efter att Mark- och miljödomstolen i våras upphävt detaljplanen överklagade Stockholms stad domen i nästa instans, Mark- och miljööverdomstolen, som nu alltså beslutat att ta upp ärendet.

– Stockholms universitet noterar med tillfredsställelse att domstolen väljer att behandla detaljplanen för Albano. Vi hoppas nu för både studenternas och hela universitetets räkning att planen förverkligas och byggandet snart kan komma igång, säger rektor Astrid Söderbergh Widding.

Parallellt med den juridiska processen fortsätter planeringen och utvecklingen av det nya universitetsområdet Albano för Stockholms universitet och KTH. Området omfattar 100 000 kvm nya universitetslokaler och cirka 1 000 studentbostäder. Förutom en tydlig hållbarhetsprofil läggs stor tonvikt vid hur framtidens lärandemiljöer ska utformas och vid kommunikationerna till Albano och mellan de tre universiteten Stockholms universitet, KTH och Karolinska Institutet.