Domstolen anser inte att det räcker att planen anger att ett område på en angränsande fastighet ska vara tillgängligt för in- och utfart, tillsammans med ett befintligt servitut.

När det gäller frågan om eventuellt intrång i Nationalstadsparken, som andra överklaganden gällt, delar domstolen länsstyrelsens uppfattning att planen inte innebär intrång i parklandskap eller naturmiljö.

– Det är positivt att domen kom snabbare än väntat och dessutom innebär att vi fått ännu en bekräftelse på att Albano inte skadar Nationalstadsparken. Vi har också räknat med att ärendet ska gå hela vägen till Mark- och miljööverdomstolen, och vi hoppas alltså att tidplanen med beräknad inflyttning 2019 kan fortsätta gälla, säger rektor Astrid Söderbergh Widding.

Stockholms stad kan överklaga domslutet till och med den 23 juni.