Att tänka på i samband med sprängning

  • Gå undan från fönster om du befinner dig i byggnad
  • Stanna där du är, om du står skyddat, tills klarsignal ges
  • Lyssna och följ de anvisningar som ges av flaggvakter på plats

Utförande vid sprängning

  • 30 min innan sprängning går sms ut till känsliga verksamheter inom området
  • Signal innan sprängning, flaggvakter går och ställer sig på sin post
  • Sprängaren inväntar klartecken från samtliga flaggvakter
  • Korta upprepande ljudsignaler
  • Sprängning sker
  • Slutsignal – lång ihållande signal

Vid frågor kontakta platsledningen:

        Esbjörn Lundmark, platschef, NCC 
        E-post: esbjorn.lundmark@ncc.se
        Telefon: 070-780 61 85

        Tomas Persson, projektledare, Akademiska hus
        E-post: tomas.persson@akademiskahus.se
        Telefon: 070-420 06 69