Den 8 december har Akademiska Hus skyltat upp en tillfällig gångväg från Greta Arvidssons väg till AlbaNova. Vägen är ca 1,5 meter bred och går längs byggvägen över Värtatunneln. Den kommer att snöröjas och sandas vid behov, men är inte lämplig för cyklister. När vägen öppnas vill Akademiska Hus påminna om att det inte är tillåtet att gå på byggvägen bredvid (vid byggtransporter kan grinden som sitter på byggvägen ibland vara öppen för byggtrafik), utan hänvisar istället alla till den tillfälliga gångvägen.