Enligt information från Akademiska Hus kommer den tillfälliga vägen till Albanova att stängas fr.o.m. 1 november 2016 pga fortsatt arbete med överdäckning av järnvägen.

Information om alternativa vägar till Albanova finns i nedanstående PDF.

Vid frågor kontakta: Johan Böhlin, Akademiska Hus, 08-685 7519, johan.bohlin@akademiskahus.se