Den som har personaldekal och betalar avgift enligt personaltaxa på sin ordinarie arbetsplats kan använda samma parkeringsbiljett på Akademiska Hus övriga parkeringar inom Stockholm.