Lokalvård utöver avtal (extra städning)

Sigrid Molander, telefon 08-16 34 80, e-post lokalvard@su.se

Avtal

Lennart Persson, telefon 08-16 41 12, e-post lennart.persson@su.se

Stockholms universitet har två leverantörer för lokalvård. På område A och B (Frescati) är det MIAB och område C (Kräftriket, JMK, Lilla Frescati, Sveaplan, Frescativägen 54, Spökslottet, Riddarholmen och Frescati Hage) så är det Winab som utför lokalvården.

Behöver ni komma i kontakt med representant för städföretagen, kontakta lokalvard@su.se så förmedlar vi er.

Vill ni göra felanmälan på fast inredning görs det enklast på Akademiska Hus hemsida ”felanmälan” eller kontakta lokalvard@su.se så vi hjälper vi till.

Reklamation, klagomål eller beröm gällande lokalvården tar vi gärna emot på  lokalvard@su.se

Förändringar av kontaktpersoner

Anmälan om förändringar på kontaktpersoner för Lokalvården sker till Sigrid Molander på e-post  lokalvard@su.se eller 08-16 34 80.  Bifoga namn, e-postadress, institution och telefonnummer på den nya kontaktpersonen.
 

Lista över institutionernas interna städavtal

Analytisk kemi (pdf) (393 Kb)

Arkeologi och antikens kultur (pdf) (353 Kb)

Baltiska språk, finska och tyska (pdf) (317 Kb)

Biologisk grundutbildning (pdf) (299 Kb)

Botaniska institutionen (pdf) (330 Kb)

Engelska (pdf) (389 Kb)

Etnologi, religionshistoria och genusvetenskap (pdf) (317 Kb)

Filosofiska (pdf) (306 Kb)

Forskningsservice (pdf) (182 Kb)

Franska, italienska och klassiska språk (pdf) (306 Kb)

Genetik, mikrobiologi och toxikologi (pdf) (474 Kb)

Historiska (pdf) (405 Kb)

Idéhistoria (pdf) (308 Kb)

Mediastudier (pdf) (189 Kb)

Internationell ekonomi (pdf) (383 Kb)

IT-avdelningen (pdf) (285 Kb)

Kemiska övningslaboratoriet (pdf) (320 Kb)

Klassiska språk (pdf) (303 Kb)

Konstvetenskapliga (pdf) (190 Kb)

Kulturgeografiska (pdf) (395 Kb)

Litteraturvetenskapliga och idéhistoria (pdf) (320 Kb)

Meteorologiska (pdf) (368 Kb)

Nationalekonomiska (pdf) (311 Kb)

Nordiska språk (pdf) (311 Kb)

Organisk kemi (pdf) (410 Kb)

Osteologiska enheten (pdf) (178 Kb)

Pedagogik och didaktik (pdf) (178 Kb)

Reklam och PR (pdf) (318 Kb)

Sektionen för inköp och logistik (pdf) (469 Kb)

Sektionen för konferensservice (pdf) (309 Kb)

Social forskning, Sofi (pdf) (312 Kb)

Sociologiska (pdf) (312 Kb)

Statistiska (pdf) (317 Kb)

Statsvetenskapliga (pdf) (314 Kb)

Stockholms marina forskningscentrum (pdf) (302 Kb)

Teatervetenskap (pdf) (306 Kb)

Tekniska avdelningens kansli (pdf) (306 Kb)

Tolk- och översättarinstitutet (pdf) (310 Kb)

Tvåspråkighetsforskning (pdf) (307 Kb)

Universitetsbiblioteket (pdf) (558 Kb)

WGI (pdf) (397 Kb)

 

Anslagstavlor

I Södra husets korridor på plan 3, A-F, utom C, finns allmänna anslagstavlor (märkta diverse) att annonsera på. Uppsättning ska ske på ett sådant sätt att övriga meddelanden inte skyms. Rensning av samtliga tavlor görs varje fredag förmiddag.