Alla beställningar av nycklar och passerkort ska ske i Serviceportalen, su.se/serviceportalen. Även ändringar och tillägg gällande korten ska göras den vägen (skriv på raden ’övrigt’).

Felanmälningar och eventuellt stöd med andra åtgärder som behöver utföras ska anmälas i Serviceportalen (Felanmälan Sektionen för Säkerhet).

Öppettider för utlämning hos Lokalservice

Måndag till fredag  9:00-16:00

Lunchstängt  11:00-12:00

Övriga frågor angående passerkort, nycklar och passagesystemet görs på
E-post: nyckelexpeditionen@su.se eller 08-16 25 20.