Lokaler

Lokaler

Fastighetsavdelningen administrerar behov av nya lokaler, ombyggnad av befintliga lokaler, hyresfrågor med mera.

Fastighetsavdelningen ansvarar även för att tillhandahålla servicefunktioner för att stödja universitetets kärnverksamhet. Inom ansvarsområdet ligger bland annat administration av lås, nycklar och passerkort, säkerhet, uthyrning av undervisningslokaler, lokalvård, miljösamordning samt hjälp vid flytt, montering, gods/transport och återvinningshantering.

Mötes- och konferenslokaler i Aula Magna, samt andra lokaler på universitetsområdet, bokas via Sektionen för relationer och evenemang på Samverkansavdelningen. Stöd och rådgivning runt konferensen eller mötet ges också.

Vissa institutioner erbjuder också lokaler, hörsalar och seminarierum att hyra per timme, hel- eller halvdag. Kontakta respektive institution.