Säkerhet & krishantering

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Råd & stöd
  6. Säkerhet & krishantering

Vid akut händelse och kris

SOS Alarm: 112

Sektionen för säkerhet (kontorstid): 08-16 22 16

Väktare efter kontorstid: 08-16 42 00

Reservnummer väktare: 08-15 42 00

Studenthälsan (kontorstid): 08-674 77 00

Företagshälsovård (kontorstid):  08-676 82 00

Sjukvårdsupplysningen (Vårdguiden): 1177

Presstjänsten: 08-16 40 90

Universitetsområdet bevakas dygnet runt av väktare.

Hjärtstartare. Photo: Mattias Wadsten

Hjärtstartare vid Stockholms universitet

Stockholms universitet har 50 hjärtstartare utplacerade i olika lokaler runt om på universitetsområdet.

Tipstelefon för brott

Stockholms universitet har en tipstelefon för studenter och medarbetare. Här går det att anmäla brott, hot, trakasserier eller annat rörande säkerheten vid universitetet.

Tipstelefonen: 08-16 11 55

Vid akut fara ring 112

Säkerhet-Arbetsmiljö-Miljö-Inrapportering

SAMIR är ett inrapporteringssystem för anmälan om brott, tillbud/incidenter, arbetsskada/arbetssjukdom och miljöavvikelser. Svar på din anmälan får du via e-post. Du kan även logga in och följa ditt ärende.