Säkerhet & krishantering

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Stockholms universitet
  4. Internt
  5. Råd & stöd
  6. Säkerhet & krishantering

Vid akut händelse och kris

SOS Alarm: 112

Säkerhet, väktare: 08-16 22 16

Väktare vid Albano: 08-16 22 17

Väktare efter kontorstid: 08-16 42 00

Reservnummer väktare: 08-15 42 00

 

Kontorstid

Studenthälsan: 08-16 17 69, ingemar.dahlgren@su.se

Företagshälsovård:  08-676 82 00

 

Experter inom säkerhet, stöd och efterlevnad

Stockholms universitet ska vara en trygg och säker arbetsplats för medarbetare, studenter samt besökande. Nedan hittar du länkar till checklistor, information, utbildningar och kontaktuppgifter som bl.a. rör din och andras säkerhet, fysiska arbetsmiljö och hälsa.

Utbildningar inom säkerhet

Utbildningar inom bland annat brandsäkerhet, första-hjälpen, hjärt- och lungräddning och säkerhet vid laboratorier, i kemikaliesystemet KLARA, samt krisplanering erbjuds återkommande vid universitetet.

SMS-utskick vid viktig händelse

Viktiga och stora händelser vid universitetet, meddelas via SMS till ansvarig prefekt/chef vid institution/förvaltningsavdelning. Informationen i dessa meddelanden ska vidareförmedlas till dem som berörs inom den egna organisationen.

Universitetets larmnummer

Här hittar du nummer till väktare. Ring alltid 112 i en nödsituation. Numret till väktarna beror på vilken tid på dygnet du kontaktar dem.

SAMIR – Säkerhet, Arbetsmiljö, Miljö, Inrapportering

SAMIR är universitetets system för anmälan/rapportering om brott, incidenter, tillbud, arbetsskada och miljöavvikelser. Du får svar/bekräftelse på din anmälan via e-post.

Anmäl säkerhetsavvikelse »
Polisanmälan i SAMIR »
Anmäl tillbud/arbetsskada »
Anmäl miljöavvikelse »

Utbildningar inom säkerhet

Sektionen för säkerhet, vid Fastighetsavdelningen, anordnar kontinuerligt utbildningar i bland annat brandskydd, hjärt- och lungräddning samt laboratoriesäkerhet.