Om en student eller anställd drabbas av en akut kris och inte klarar att ta hand om sig själv eller talar om självmord, kontakta Stockholms läns jourmottagningar eller akutmottagningen vid S:t Görans sjukhus (tfn 08-123 492 00).

Student: Om krisen gäller student kan chef också vända sig direkt till Studenthälsan för rådgivning om han/hon känner stark oro för en student, oavsett om krisen handlar om studiesituationen eller livet utanför högskolan.

Anställd: Kontakta företagshälsovården Feelgood på 08-676 82 00 eller
Personalavdelningen för råd.

Anledningen till personliga kriser varierar naturligtvis. Gemensamt är att den drabbade ofta behöver någon form av stöd för att bearbeta orsaken till sin krisreaktion. Den anställde eller närmaste chef kan här kontakta Personalavdelningen för vidare hänvisning.

Bilaga 6 till krisplan, 2010-05-26.