Om anhörig kontaktar Stockholms universitet med anledning av students dödsfall ska samtal/brev överlämnas till sektionens chef.

Besked att student avlidit ska lämnas till Sektionen för utbildningsdokumentation, Studentavdelningen, via telefon 08-16 39 89 eller e-post ladok@su.se.

Sektionen för utbildningsdokumentation handlägger sedan ärendet enligt följande:

  • Verifierar uppgiften via folkbokföringen.
  • Markerar i Ladok att studenten är avliden.
  • Meddelar Ladoks kursadministratör vid berörd institution och påpekar att de ska vara noga med att lägga in avbrott i samband med att aktiva studenter avlider.
  • Meddelar Stockholms universitetsbibliotek (för ev. boklån) kundservicechef@sub.su.se.
  • Meddelar IT-avdelningen (med anledning av studentkonto) via Serviceportalen – su.se/serviceportalen.
  • Meddelar VFU-sekretariatet, utbildningshandläggare, VFU-sekretariatet, tfn 08-1207 6771 eller 08-1207 6773.
  • Meddelar verksamhetschef för studentinflytande, personalansvarig samt verksamhetschef för medlemsservice vid studentkåren. För aktuella kontaktuppgifter, se sus.su.se/kontakt/.

Bilaga 3 till krisplan, 2010-05-26.