Telefonhot

Brevbomb/misstänkt bomb i lokalen

Vid hot via e-post eller i sociala medier

 

Telefonhot

Registrera

•    Om möjligt ta hjälp av någon för att medlyssna på samtalet.
•    Ta reda på vilken typ av hot det handlar om: bomb, sabotage eller annat samt var och när hotet ska verkställas.
•    För stödanteckningar i ”Checklista för hot och bombhot”.

Larma/informera omedelbart

•    Polis på tel. 112 (om hotet är akut).
•    Universitetets säkerhetsteam, jourtelefon 08–16 12 00.
•    Ansvarig chef på den plats/verksamhet som hotas.

Tänk på

•    Försök att vara lugn och saklig, både i samtalet med den som hotar och med de personer du larmar/informerar.
•    Alla hot som rör Stockholms universitets verksamhet ska rapporteras i incidentrapporteringssystemet SAMIR.
•    Vid eventuella frågor från media kontakta universitetets presstjänst, jourtelefon 08–16 40 90, e-post press@su.se

Brevbomb/misstänkt bomb i lokalen

Agera

•    Ring 112 och begär ”polisen” för omhändertagande av den misstänkta bomben.
•    Aktivera utrymningslarmet för att påskynda utrymning.
•    Utrym lokalen där föremålet finns och lås dörrarna eller spärra på annat lämpligt sätt av lokalen.
 

Larma/informera omedelbart

•    Universitetets säkerhetsteam, jourtelefon 08 – 16 12 00.
•    Ansvarig chef för berörd plats/verksamhet.

 
Tänk på

•    Försök att vara lugn och saklig i samtalet med de personer du larmar/informerar.
•    Alla hot som rör Stockholms universitets verksamhet ska rapporteras i incidentrapporteringssystemet SAMIR.
•    Vid eventuella frågor från media kontakta universitetets presstjänst, jourtelefon 08-16 40 90, e-post press@su.se

Vid hot via e-post eller i sociala medier

Registrera

•    Spara e-postmeddelandet eller länken alternativt ta en skärmdump till bloggen, kommentarfältet till en artikel eller hemsidan.
•    Notera datum och klockslag när du mottog/upptäckte meddelandet.

Informera/informera omedelbart

•    Universitetets säkerhetsteam, jourtelefon 08 – 16 12 00.
•    Din närmaste chef.
•    IT-supporten för att om möjligt spåra avsändaren.

 
Tänk på

•    Svara inte på hotet innan du rådgjort med din närmaste chef.
•    Alla hot som rör Stockholms universitets verksamhet ska rapporteras i incidentrapporteringssystemet SAMIR.
•    Säkerhetsteamet kan bland annat ge dig råd om hur du ska agera, hjälpa till att upprätta en eventuell polisanmälan och ordnar, om nödvändigt, väktarstöd.
•    Vid eventuella frågor från media kontakta universitetets presstjänst, jourtelefon 08-16 40 90, e-post press@su.se
•    Presstjänst kan även hjälpa dig att kontakta ansvariga för webbsidor där hoten förekommer och bevaka sociala medier vid risk för nya hot.