Säkerhet

Oegentligheter, brott, missförhållanden

Visselblåsa

Du har två möjligheter att visselblåsa, via telefon eller via SU:s visselblåsarfunktion. Rapporter hanteras av extern leverantör och du avgör om du vill vara anonym.
Rapportera via telefon:
077-140 16 36
Rapportera via webben: 
SU:s visselblåsarfunktion

Säkerhet, Arbetsmiljö, Miljö, Inrapportering

SAMIR

För anmälan om brott, incidenter, tillbud, arbetsskada eller miljöavvikelser. Ett nytt system som ersätter universitetets tidigare SAMIR är upphandlat och systemtester pågår under VT 2023. Använd tillsvidare följande länkar för din anmälan. Svar/bekräftelse på din anmälan kommer via e-post.

Säkerhet och informationssäkerhet

Nellie Grenius, säkerhetschef, Fastighetsavdelningen

e-post: nellie.grenius@su.se

Stefan Kvarnerås, informationssäkerhetschef, IT-avdelningen

e-post: stefan.kvarneras@su.se