Via su.se/samir rapporterar såväl anställda som studenter tillbud, arbetsskador/sjukdomar, miljöavvikelser/förbättringsförslag, säkerhetsrisker eller oegentligheter och gör polisanmälan i SAMIR-systemet. Inloggning krävs inte, det är bara att klicka sig vidare via länkarna i övre vänstra hörnet på SAMIRs förstasida.

Vid anmälningar av tillbud (incidenter som skulle kunna lett till, eller leda till arbetsskada/sjukdom) eller arbetsskador/sjukdomar (inkl färdolycksfall, under den normala vägen till/från jobbet) får anmälaren och berörd prefekt/chef automatiskt en pdf-kopia av anmälan via mejl så fort den gjorts. I nästa steg (i regel inom ett par dagar) får de och övriga berörda (t ex administrativ chef, säkerhetsfunktioner och skyddsombud) ett mejlsvar på anmälan från berörd handläggare vid Sektionen för säkerhet.

Via anmalarbetsskada.se hittar ni information om vilka allvarliga tillbud eller allvarliga arbetsskador/sjukdomar som skyndsamt även ska anmälas till Arbetsmiljöverket. Sektionen för säkerhet hjälper er normalt med detta om ni gjort en SAMIR-anmälan. Men eftersom praxis är att vidareanmälan till Arbetsmiljöverket ska ske inom ett dygn (efter att händelsen inträffat) är respektive prefekt/chef skyldig att vidareanmäla själv (via anmalarbetsskada.se) om ni inte får bekräftat att vi kan hjälpa er med detta i tid. I de fall ni blir tvungna att vidareanmäla själva ska kopia alltid mejlas berörd handläggare på Sektionen för säkerhet direkt efter ni gjort den.