Via SAMIR (universitetets inrapporteringssystem) rapporterar såväl anställda som studenter tillbud/arbetsskada, miljöavvikelser samt gör polisanmälan. 

För att göra en anmälan klicka på följande länk som ditt ärende gäller (SAMIR- anmäla en säkerhetsavvikelse, polisanmälan, Tillbud/arbetsskada, eller miljöavvikelse). OBS! Du måste använda något av dessa formulär för att göra en anmälan. Bekräftelse på din anmälan får du via e-post och efter det går det sen även att logga in och följa ärendet via serviceportalen.

OBS! då det nuvarande temporära systemet för inrapportering inte automatiskt skickar kopia till prefekt/motsvarande – måste medarbetare förutom anmälan i SAMIR, även informera prefekt/motsvarande vid allvarliga tillbud eller olyckor.

 

Gällande anmälan till Försäkringskassan och Arbetsmiljöverket

Det är prefekt/motsvarande på institutionen/avdelningen som är ansvarig att anmäla olyckor till Försäkringskassan. När det gäller anmälan av allvarligt tillbud eller allvarlig arbetsolycka görs detta till Arbetsmiljöverket och det ska göras utan dröjsmål, vilket betyder att det helst ska ske samma dag. Ansvarig prefekt ska tillsammans med skyddsombud även utreda vad som har hänt.

Via anmalarbetsskada.se finns information om vilka allvarliga tillbud eller allvarliga arbetsskador/sjukdomar som skyndsamt ska anmälas till Arbetsmiljöverket. Fastighetsavdelningens säkerhets-/miljösamordnare kan vid behov ge stöd i processen om det gjorts en SAMIR-anmälan.