Flera av utbildningarna erbjuds vid allmänna kurstillfällen under både vårterminen och höstterminen. Det går ofta även att skapa separata utbildningstillfällen för just er grupp om ni så önskar.

Brandsäkerhet HT 2018

För information om när kursbokningen för HT 2018 öppnar för anmälan, kontakta tf. Sektionschefen för Säkerhet Thomas Hårberg, E-post: thomas.harberg@su.se

För information och anmälan till samtliga utbildningar

 • Allmänt brandskydd med praktisk släckövning (på svenska)
  Firesafety and practical firefigthing excercise (in English)
 • Brandskyddsansvarig
 • Brandskyddskontrollant
 • Heta arbeten
 • Utrymningsledare Svenska
 • Evacuation leader Engelska

Första hjälpen och hjärt/lungräddning

För information och anmälan till samtliga utbildningar

 • L-ABC-utbildning (första hjälpen)
 • HLR samt AED-hjärtstartare (hjärt/lungräddning, samt introduktion på hjärtstartare)
 • D-HLR-utbildning på hjärtstartare (hjärt/lungräddning med hjärtstartare)

Lab-säkerhet

För information och anmälan till samtliga utbildningar

 • Work environment and safety in the lab (in english)
 • Föreståndare för hantering av brandfarlig vara
 • Radiation safety (in english)
 • Biosäkerhet - GMM, GMO och biologiska agens
  Biosafety
 • KLARA inventerarutbildning (på svenska)
  KLARA inventory officer training (in english)

Krisplanering samt krisövning

Enligt SU:s krisplan ska varje inst./enhet ha en utarbetad krisplan. I krisplanen ska tydligt framgå vem som gör vad om något allvarligt inträffar. Behöver ni hjälp/stöd att arbeta fram denna plan kontaktar ni tf säkerhetschefen vid Stockholms universitet. Har ni upprättat en krisorganisation kan tf säkerhetschefen även genomföra övningar för att testa hur väl er organisation fungerar.

Kursanmälan: tf Säkerhetschef Thomas Hårberg, mail: thomas.harberg@su.se  eller ring: 08-16 1025.