Jämlikhetssamordaren vid Studentavdelningen kommer att prata om universitetets jämlikhetsarbete, däribland om förfarandet med diskrimineringsutredningar.

Sektionen för studentstöd kommer att berätta om sin verksamhet i de tre grupperna: Studenthälsan, Särskilt pedagogiskt stöd och Studie- och språkverkstaden. Gemensamt för de tre grupperna är täta studentkontakter och en inblick i studentens vardag och studiemiljö.

Vi kommer att gå igenom vårt bidrag till breddat deltagande och ökad genomströmning samt Studenthälsans ansvar i studiemiljöfrågor. Andra ämnen som kommer att behandlas är villkor och förutsättningar för att erhålla särskilt pedagogiskt stöd och det juridiska ramverket gällande anpassningar i studiesituationen. Vidare kommer Studie- och språkverkstaden prata om hur vi kan underlätta för lärare och bidra till att studenter klarar sina studier självständigt.
 

Syfte

Syftet med utbildningen är att ge dig kunskaper och råd så att du kan ansvara för de arbetsmiljö- och lika villkorsuppgifter som har fördelats till dig.
 

Målgrupp

Prefekter/motsvarande samt chefer/medarbetare med skriftligt fördelat ansvar för arbetsmiljö- och lika villkorsuppgifter.
 

Tid och plats

Två alternativa tillfällen i Ekosalen, Studenthuset:

  • 24/10 2018 kl. 09.00–12.00 eller
  • 3/12 2018 kl. 09.00–12.00.
     

Anmälan

Anmäl dig snarast via länken: anmälan.
 

Upplysningar

För mer information, kontakta Parasto Rosencrantz, parasto.rosencrantz@su.se, jämlikhetssamordnare, Studentavdelningen, eller Ingemar Dahlgren, ingemar.dahlgren@su.se, sektionschef, Sektionen för studentstöd, Studentavdelningen.