Kursinnehåll

 • Lag om skydd mot olyckor
 • Hur systematiskt brandskyddsarbete organiseras
 • Vanliga brandrisker och hur de kan förebyggas, hanteras och begränsas
 • Organisation för utrymning
 • Brandskyddsorganisationens uppgift
 • Beskrivning av brandskyddsutrustning
 • Mänskliga beteenden vid utrymning
 • Praktik med handbrandsläckare
   

Tillfälle: 8 september 2020 - Boka här >>

Lokal: Frescati Södra, Hus A, A5137

Kurstid: Teori 13:00-16:00 (1,5 timma praktisk släckövning ingår)

Anmälan: min. 10 personer/kurs och max. 25 personer/kurs

Kostnad: 990 kr/person
 

Tillfälle: 13 oktober 2020

Lokal: Frescati Södra, Hus F, F4204

Kurstid: Teori 09:00-12:00 (1,5 timma praktisk släckövning ingår)

Anmälan: min. 10 personer/kurs och max. 25 personer/kurs

Kostnad: 990 kr/person

Avbokningsregler:

 • Du kan avboka din kurs två veckor före kursstart utan att bli debiterad.
 • Kursdeltagare som fått förhinder kan ersättas av annan medarbetare vid institutionen utan extra debitering.
 • Vid avbokning kortare tid än två veckor före kursstart debiteras institutionen för kursen.

 

Mer information

För önskemål om separata utbildningstillfällen, för specifik grupp, eller kurser på engelska. Vänligen kontakta Thomas Markdalen, brandsäkerhetssamordnare: thomas.markdalen@su.se