Kursinnehåll

 • Organisation
 • Funktionerna i organisationen
 • Vilket ansvar vilar på verksamheten – lagkrav
 • Utrymningsproblematik
 • Hotbilder
 • Utrymningsprocessen
 • Människans beteende vid fara
 • Tekniskt brandskydd
 • Brand- och utrymningslarm
 • Utrymningsplan och vägledande markering
 • Brandförlopp
 • Tidsfaktor
 • SBA, Systematiskt brandskyddsarbete
 • Praktisk släckövning
   

Tillfälle: 7 maj 2020 – Boka här>>

Lokal: Frescati Södra, Hus F, F4204

Kurstid: 3 timmar

Anmälan: min. 10 personer/kurs och max. 25 personer/kurs

Kostnad: 990 kr/person


Avbokningsregler:

 • Du kan avboka din kurs två veckor före kursstart utan att bli debiterad.
 • Kursdeltagare som fått förhinder kan ersättas av annan medarbetare vid institutionen utan extra debitering.
 • Vid avbokning kortare tid än två veckor före kursstart debiteras institutionen för kursen.
   

Mer information

För önskemål om separata utbildningstillfällen, för specifik grupp, eller kurser på engelska. Vänligen kontakta Thomas Markdalen, brandsäkerhetssamordnare: thomas.markdalen@su.se