Biosäkerhet

Biosäkerhet vid Stockholms universitet

Forskning och undervisning med genmodifierade mikroorganismer (GMM), övriga genmodifierade organismer (GMO) samt biologiska agens av olika riskklasser, styrs idag av ett omfattande regelverk. Riskbedömningar och anmälningar till olika myndigheter ska utföras och tillstånd i vissa fall erhållas.

Biosäkerhetskommittén

Stockholms universitets biosäkerhetsexpert är utsedd av rektor och har bildat en biosäkerhetskommitté där medlemmarna har kompetens inom olika GMM- och GMO-områden samt fysisk/personell säkerhet.

Tipstelefon: 08-16 11 55

Stockholms universitet har en tipstelefon för studenter och medarbetare. Här går det att anmäla brott, hot, trakasserier eller annat rörande säkerheten vid universitetet.

Säkerhet-Arbetsmiljö-Miljö-Inrapportering

SAMIR är ett inrapporteringssystem för anmälan om brott, incidenter, arbetsskada, arbetssjukdom och miljöavvikelser. Svar på din anmälan får du via e-post. Du kan även logga in och följa ditt ärende.