Biosäkerhet

Biosäkerhet vid Stockholms universitet

Forskning och undervisning med genmodifierade mikroorganismer (GMM), övriga genmodifierade organismer (GMO) samt biologiska agens av olika riskklasser, styrs idag av ett omfattande regelverk. Riskbedömningar och anmälningar till olika myndigheter ska utföras och tillstånd i vissa fall erhållas.

Biosäkerhetskommittén

Stockholms universitets biosäkerhetsexpert (utsedd av rektor) tillsammans med medarbetare vid universitetet som har kompetens inom olika GMM- och GMO-områden, samt fysisk/personell säkerhet ingår i biosäkerhetskommittén.