För att uppfylla de olika kraven och underlätta för alla inblandade utsåg rektor våren 2009 en biosäkerhetsexpert, som till sin hjälp bildar en biosäkerhetskommitté. Dess uppdrag är att samordna och underlätta arbetet för att efterleva gällande regler rörande GMM/GMO och mikrobiologiska arbetsmiljörisker/smittorisker.

Biosäkerhetsexperten håller regelbundet en grundläggande utbildning i biosäkerhet som samtliga berörda bör gå.