Biosäkerhetskommitténs sammansättning september 2014 är följande:

Anki Östlund (biosäkerhetsexpert, prof cellbiologi ) 08-16 4097

Katharina Pawlowski (prof botanik) 08 - 16 3772

Jan-Willem de Gier (prof biokemi) 08-16 2420
Mats Hansson (skyddsingenjör) 08 - 16 2251